Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Utrwalone na kliszy, czyli Kraków w obiektywie

19 października o godz. 17.00 zapraszamy na wykład Utrwalone na kliszy, czyli Kraków w obiektywie Henryka Hermanowicza, Romana Wesołowskiego i innych… w ramach Muzealnej Akademii 67+/-

Sentymentalna wycieczka po Krakowie i Nowej Hucie, w ujęciach znakomitych fotografików. Po II wojnie światowej szczególne miejsce w historii fotografii krakowskiej zajęli twórcy związani z następcą Fotoklubu Polskiego – Związkiem Polskich Artystów Fotografików. Najstarsi, dojrzali jeszcze przed wojną artyści (Hermanowicz), stworzyli w Krakowie lat 50. i 60. XX. wieku swoje najlepsze prace, młodsi (Gardulski), ukształtowani artystycznie w latach 70., połączyli wrażliwość mistrzów z nową estetyką odpowiadającą zmieniającej się rzeczywistości. Podczas wykładu uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z fotografiami wykonanymi przez Hermanowicza, Wesołowskiego, Chrzanowskiego, Kosieradzkiego, Gardulskiego i innych. 
Wykład wygłosi Andrzej Malik
Miejsce: Pałac Krzysztofory, sala Baltazara Fontany

 

Rynek Główny, fot. Henryk Hermanowicz, l. 60. XX w.

Zobacz również