Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Trzy lata Pracowni Integracji Międzypokoleniowej w Bydgoszczy

Już od trzech lat bydgoszczanie, atrakcyjnie spędzają wolny czas uczestnicząc w projektach realizowanych przez pracownię integracji międzypokoleniowej. Ciekawe wydarzenia, przygotowane przez pracowników kujawsko-pomorskiego centrum kultury skierowane są do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Osoby po 60 roku życia stanowią największą grupę aktywnych uczestników ale ideą pracowni jest inicjowanie wydarzeń łączących młodych i starszych tak aby wszystko i wszędzie robić nie tylko dla seniorów, ale przede wszystkim z seniorami!

Głównym celem Pracowni Integracji Międzypokoleniowej jest tworzenie warunków do dialogu międzypokoleniowego oraz integracji społecznej w obszarach edukacji, kultury i sztuki. Realizujemy takie projekty jak dancingi i dyskoteki wielopokoleniowe, grupę wolontariatu międzypokoleniowego „Bez Granic” czy „Familijne Podwórko u Hoffmana” gdzie dzieci, rodzice i dziadkowie wspólnie uczestniczą w grach oraz zabawach podwórkowych. Działamy także społecznie w wymiarze ogólnopolskim organizując np. szycie maskotek dla dzieci niewidomych, kocyków dla Wiosek Dziecięcych SOS, książeczek polisensorycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Bo nie ma to jak kocyk uszyty z kolorowych łatek, które wydziergały babcie i dziadkowie z całej z Polski!

 

Nasze projekty edukacyjne zrzeszają prawie 800 osób w wieku powyższej 50 lat. Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Akademia Sztuk Wszelakich, które oferują m.in. wykłady, warsztaty, seminaria oraz zajęcia terenowe. Seniorzy mogą korzystać z zajęć dodatkowych takich jak m.in. Grupa Plastyczna, Grupa Tańca Nowoczesnego „noWa”, Żeński Chór Kameralny „Belcanto”, Klub Gier Karcianych i Planszowych „Hetman”, Teatr Form Różnych „Nasza Klasa”, Klub Pracy Twórczej „Pipsztyk”, Kinowy Klub Dyskusyjny „Kakadu”. Akademia została założona w styczniu 2014 roku i jest skierowana do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i są zainteresowani naukami humanistycznymi, społecznymi i artystycznymi. Kujawski UTW działa od lutego 2016 roku i w ciągu 3 dni rekrutacji zapisało się ponad 500 chętnych. W tej chwili w „Kujawiaku” funkcjonują 4 grupy słuchaczy liczące po 150 osób realizujących program o profilu ogólnoakademickim. Opiekę merytoryczną nad ASW i UTW sprawuje Rada Naukowo-Programowa licząca 22 bydgoskich naukowców. Oba projekty będą obchodzić wspólną inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się 14 października w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Uroczystość uświetni wykład prof. dr hab. Jacka Woźnego oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

 

Należy także wspomnieć że Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy prawie 60 lat działa na rzecz seniorów poprzez różnego projekty kulturalne, artystyczne i edukacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. Do najbardziej znanych należą – konkursy o „Laur Seniora” (1968), „Złote Ręce Seniora” (1971), „Ludzie Złotego Wieku” (1974), Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” (1979), „Scena dla Seniora” (1982) czy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato” (1986). KPCK ma najdłuższą w regionie tradycję pracy edukacyjno-kulturalnej z osobami starszymi, od 50 lat działa przy Centrum Klub Seniora „Złota Jesień”, a w roku 1987 powstał pierwszy dział poświęcony działaniom na rzecz seniorów – obecnie znany pod nazwą „Pracownia Integracji Międzypokoleniowej”.

 

Julian Waszak

Kierownik Pracowni Integracji Międzypokoleniowej