Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Tomik Wierszy rybnickich Seniorów

Rybnicka Rada Seniorów wydała własny Tomik Wierszy

Pokłosiem Konkursu Poetyckiego dla rybnickich Seniorów jest wydany staraniem Biura Kultury UM i Dyrekcji Muzeum w Rybniku Tomik Wierszy z tego Konkursu pt....Masa Upadłościowa. Tomik wierszy w cenie 6 zł jest do nabycia codziennie w siedzibie Muzeum w Rybniku.

Rybnicka Rada Seniorów dziękuje Pani Kierownik Biura Kultury Elżbiecie Wolny -Luks za pokonanie barier i doprowadzenia tego szczytnego zadania do tak efektywnego zakończenia. Środowiska senioralne traktują Tomik Poezji jako wyraz szacunku Władz Miasta Rybnika do naszych Seniorów.

DZIĘKUJEMY!

Rybniccy Seniorzy

Zobacz również