Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Szkolenie przedstawicieli Rad Seniorów

Redaktor naczelny Magazynu Głos Seniora Pan Łukasz Salwarowski prowadził szkolenie dla przedstawicieli Rad Seniorów.

4 sierpnia w naszym biurze gościlismy przedstawicieli Rad Seniorów z województwa małopolskiego na bezpłatnych warsztatach z zakresu dziennikarstwa, marketingu, promocji i współpracy z mediami.

Nasi goście podczas szkolenia dowiedzieli się, w jaki sposób komunikować się z lokalną społecznością, promować swoje działania w mediach, prowadzić działalność dziennikarską i pozyskiwać niezbędne fundusze.  

PROGRAM JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROJEKTU NA RZECZ

Zobacz również