Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Student dla Seniora - podsumowanie

W dniu 2 grudnia 2017 roku w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się pierwsze spotkanie Student dla Seniora, zorganizowane przez Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej we współpracy z Radą Krakowskich Seniorów.

Celem wydarzenia była międzypokoleniowa integracja studentów z osobami starszymi, wykorzystanie potencjału Kół Naukowych, zwiększenie wiedzy praktycznej seniorów, zachęcenie najstarszych członków społeczności do zaangażowania się w działalność na rzecz środowiska lokalnego.


Wydarzenie otworzyli dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego, Antoni Wiatr Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów, mgr Katarzyna Białożyt Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu, Marzena Jawór Przewodnicząca Koła Naukowego Wolontariatu. Inicjatywę wsparła także Komenda Miejska Policji, Komisariat VI w Krakowie na czele ze st. sierż. Izabelą Woźniak oraz mł. asp. Mariuszem Witkiem. Podczas spotkania wykład nt. Osoby starsze w czasach zmiany społecznej wygłosił dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej, który podkreślił iż poprzez współpracę studentów z seniorami możliwym staje się niwelowanie negatywnych stereotypów starości oraz kreowanie przestrzeni sprzyjającej międzypokoleniowemu dialogowi. Do współpracy zaangażowały się Koła Naukowe: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Koło Naukowe Miłośników Pielęgniarstwa przy Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, Koło Naukowe Edukacji Dla Bezpieczeństwa, Sekcja Pierwszej Pomocy, Ratownictwa i Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego.


Podczas spotkania seniorzy mieli możliwość skorzystania z pomiarów ciśnienia tętniczego, masy ciała i tkanki tłuszczowej z obliczeniem BMI, pomiarów glikemii. Odbyły się pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczenia na fantomach, zostały również omówione zagadnienia dotyczące profilaktyki omdleń w wieku starszym. Na poszczególnych stanowiskach Kół Naukowych seniorzy uzyskali informacje dotyczące wolontariatu osób starszych, różnych form aktywności w wieku starszym oraz ofertach edukacyjno-społecznych jakie oferuje najstarszym mieszkańcom Kraków. Podczas spotkania odbyły się również zajęcia na pamięć, gry i zabawy aktywizujące studentów jak i seniorów oraz loteria.


Wydarzenie Student dla Seniora stanowi działanie o charakterze lokalnym, które pokazało jak ważnym jest spotkanie różnych pokoleń w celu lepszego poznania i zrozumienia potrzeb, różnych grup wiekowych. Pierwsze spotkanie z cyklu Student dla Seniora zaowocowało planami na przyszłość związanymi z zwiększeniem współpracy pomiędzy Kołami Naukowymi oraz krakowskimi seniorami.

Zobacz również