Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Spotkanie urodzinowe UTW Rybnik

Tradycyjnie, pod koniec roku UTW Rybnik zorganizował spotkanie urodzinowe osób, które w danym roku kalendarzowym obchodziły 80-tą rocznicę urodzin.

W 2015 roku Jubilatkami były 4 panie: Aleksandra, Urszula, Barbara i Teresa, wieloletnie członkinie UTW Rybnik, które w dalszym ciągu aktywnie uczestniczą w życiu naszego Stowarzyszenia. Dostojne jubilatki otrzymały listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Rybnika – Piotra Kuczery, oraz życzenia i słodkie upominki od Zarządu. Listy gratulacyjne w imieniu Prezydenta Rybnika wręczała pani Joanna Wilaszek – Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej Urzędu Miasta.

Zobacz również