Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Spotkanie SASME

Wczoraj w Krakowie odbyła się druga konferencja prasowa połączona z inauguracyjnym spotkaniem Seniorskiej Rady Eksperckie poświęcona projektowi SASME.

Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora, ze względu na dotychczasowe inicjatywy mające na celu edukację i aktywizację osób 60+ otrzymało wsparcie KE na upowszechnienie swoich doświadczeń i praktyk w innych krajach Unii Europejskiej. Tym samym Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora stało się głównym organizatorem międzynarodowego projektu programu edukacyjnego skierowany do organizacji seniorskich - Social Activation of Seniors through Media Education – innovative educational programme for seniors organizations [SASME] (tłum: Społeczna Aktywizacja Seniorów poprzez Edukację Medialną).

22 marca 2017 roku w Krakowie odbyła się druga konferencja prasowa poświęcona projektowi SASME połączona ze spotkaniem Seniorskiej Rady Eksperckiej. Celem konferencji, podobnie jak podczas edycji warszawskiej, była dyskusja nad projektem Europejskiego Głosu Seniora oraz Edukacyjnej Gry Planszowej 60+, którego ostateczny efekt dedykowany jest organizacjom działającym na rzecz seniorów w celu aktywizacji i edukacji tej grupy społecznej w lokalnym środowisku.

Spotkanie skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pro-seniorskich, przedstawicieli administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów z sektora nauki oraz przedstawicieli mediów, którym leży na sercu poprawa jakości życia osób starszych.

Głównym przedmiotem spotkania stały się rozważania na temat formy gry edukacyjnej, która w opinii ekspertów powinna stymulować logiczne i strategiczne myślenie wśród jej uczestników oraz zawierać elementy regionalizmu poszczególnych państw. Uznano również, że gra będzie posiadać kilka stopni trudności, a jaj tematyka trafiać będzie do szerokiego grona odbiorców.

Zobacz również