Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Spotkanie emerytowanych pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Spotkanie odbyło się 17 lutego 2017 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, na którym gościł Głos Seniora.

W dniu 17.02.2017 r.  Głos Seniora gościł na spotkaniu emerytowanych pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  z władzami Wydziału, które reprezentował aktualny  dziekan prof. Włodzimierz Mozgawa, z udziałem prorektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Jerzego Lisa. 

W czasie spotkania podjęto decyzję o powołaniu Klubu Seniora .

O tym co zdarzyło się najważniejszego na Wydziale w 2016 r. mówił dziekan prof.W.Mozgawa.

Nastepnie głos zabrał prof. W.Kurdowski, który w niezwykły sposób wspominał zmarłego niedawno prof.Romana Pampucha.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Profesora.

Następnie o działalności Głosu Seniora i Ogólnpolskiej Karcie Seniora opowiedziała nasza ambasadorka dr  Anna Boraczyńska, a  dr Marek Pilch ambasador zdrowego stylu życia Głosu Seniora tym razem wspominał o początkach swojej pracy na AGH w kontekście późniejszej pracy zawodowej.

Spotkanie miało na celu stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu byłym pracownikom Wydziału, stąd dominowały "kuluarowe"  rozmowy w miłej atmosferze nie tylko  przy "kawie i herbacie". 

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, iż wydano także 5  Ogólnopolskich Kart Seniora

W publikacji wykorzystano zdjęcia Pani mgr Anny Filip

Zobacz również