Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Rybnicka Rada Seniorów zaprasza do Konkursu na Logo Nagrody Literackiej Juliusz.

Rybnicka Rada Seniorów zachęca wszystkich rybnickich Seniorów do udziału w Konkursie Twórczym na Logo Nagrody Literackiej Juliusz.

W tak ważnym  projekcie Władz miasta nie może zabraknąć nas rybnickich Seniorów,bo postać dr Juliusza Rogera jest chlubą naszego miasta i może dalej przynosić mieszkańcom olbrzymie owoce.