Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Rybnicka Rada Seniorów wzięła udział w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Rybniku zorganizowała dla swoich podopiecznych Dzień Babci i Dziadka

W Spotkaniu uczestniczyli również członkowie Rybnickiej Rady Seniorów: Pani Jolanta Groborz przew. RRS i Pan Henryk Kaletka V-ce przew. RRS.

Po uroczystym wprowadzeniu i słowie wstępnym pełnym serdeczności Pani dyrektor Wimer,głos zabrała Pani Przew. Jolanta Groborz, która w imieniu RRS przekazała mieszkańcom DPS w Rybniku 
serdeczne pozdrowienia i życzenia.
Prawdziwym skarbem dla człowieka jest drugi człowiek,tak zakończyła swoje wystąpienie Pani Jolanta Groborz.
Pani Przewodnicząca prosiła podopiecznych o uwagi odnośnie pracy RRS,poinformowała o wydawaniu w Rybniku Ogólnopolskiej Karty Seniora i zapowiedziała,że zainteresuje  Zakład Optyczny  udzielaniem podopiecznym zniżkowych usług.
Uroczystości towarzyszył kwartet muzyczny ze Szkoły Muzycznej, który wykonał cudowne polskie kolędy, zbierając gromkie brawa.

Rybnicka Rada Seniorów, wszystkim rybnickim Babciom i Dziadkom, tak niezastąpiąnym  w naszych polskich rodzinach dziękuje za ogrom pracy dla naszych wnuków i życzy dużo zdrowia i optymizmu na przyszłość.

Zobacz również