Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej

Zapowiedź konferencji

24 kwietnia br. w sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się konferencja „Rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej” organizowana przez Komisję Polityki Senioralnej, Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W jej ramach przewidziane są wystąpienia ekspertów oraz debata na temat Dobrych Praktyk, podczas której swoimi spostrzeżeniami podzielą się samorządowcy i lokalni działacze. Omawiane kwestie dotyczyć będą zarówno prowadzonych przez samorządy w ramach polityki senioralnej działań, stopnia ich korelacji z faktycznymi potrzebami seniorów, jak i płynących z dynamiki tych działań korzyści. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zdrowia seniorów, znaczenia polityki międzypokoleniowej, w tym integracji dzieci i młodzieży z seniorami, oraz perspektyw Państwa w prowadzeniu polityki społecznej wobec osób starszych. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

 

Zobacz również