Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Rady Seniorów - współpraca z samorządami

1 października w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie sie konferencja poświęcona współpracy Samorządów z Radami Seniorów.

Komisja Polityki Senioralnej Sejmu RP, Przewodnicząca Małgorzata Zwiercan, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapraszają na konferencję, która odbędzie się 1 października w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas konferencji zostaną poruszone take tematy jak: formy partycypacji seniorów w życiu publicznym, stan i prognoza sytuacji demograficznej w Polsce, aktywność zawodowa i społeczna osób starszych, samorządowa pomoc społeczna wobec seniorów czy partnerska współpraca rad seniorów i samorządów.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do wtrorku (27 września 2016).

Zobacz również