Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Przegląd artystycznego ruchu seniorów we Włocławku

29 września do Włocławka przyjadą artyści-seniorzy z całej Polski. Tego dnia rozpocznie się tam 17. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2016. Na jakie atrakcje mogą liczyć uczestnicy wydarzenia?

29 września do Włocławka przyjadą artyści-seniorzy z całej Polski. Tego dnia rozpocznie się tam 17. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2016. Na jakie atrakcje mogą liczyć uczestnicy wydarzenia?

Impreza odbywa się od 1979 roku. Jest to wydarzenie o profilu artystycznym i metodycznym, obejmujące swoim zasięgiem wszystkie województwa. Od 1994 r. na wniosek Seniorów przegląd odbywa się co dwa lata, a poprzedzają go Eliminacje Wojewódzkie. Organizatora Eliminacji Wojewódzkich proponuje Urząd Marszałkowski danego Województwa. Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego Seniorów – solistów, duetów oraz zespołów. „ARS” stwarza możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych, oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Od 1994 r. najlepszy solista, duet lub zespół Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” otrzymuje nagrodęGrand Prix im. Tytusa Frelichowskiego, inicjatora działań na rzecz Seniorów w naszym Województwie i Kraju. Przegląd Ogólnopolski odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Włocławek Pana Marka Wojtkowskiego, Biskupa Włocławskiego Księdza Wiesława Meringa. Patronem medialanym wydarzenia jest magazyn "Głos Seniora".

Tegoroczny „ARS” odbędzie się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Browar „B” we Włocławku. Na czas Przeglądu główną siedzibą Pracowni Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy będzie Hotel Ratuszowy. W Przeglądzie wezmą udział 72 Podmioty Artystyczne z całej Polski. Szacujemy, że do Włocławka w ciągu 4 dni Przeglądu przyjedzie ok 1000 Seniorów wraz z osobami towarzyszącymi. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach od 29.09.2016 do 01.10.2016. Na Koncert Galowy połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień zapraszamy 02.10.2016.

Zobacz również