Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Program Rady Miasta Rybnika - Rybnik przyjazny Seniorom

Program Rady Miasta Rybnika "Rybnik przyjazny Seniorom" umożliwia rybnickim Seniorom szerokie spektrum działalności.

W Teatrze Ziemi Rybnickiej przedstawiciele Rybnickiej Rady Seniorów: Jolanta Groborz, Henryk Kaletka przeprowadzili owocną rozmowę z  Dyrektorem tej placówki Panem Dyrektorem Michałem Wojaczkiem.
Pani przew. Jolanta Groborz przekazała Panu Dyrektorowi  Michałowi Wojaczkowi gratulacje od rybnickich Seniorów w związku z nominacją na  zaszczytne  stanowisko Dyrektora TZR , życząc spektakularnych sukcesów.
Tematem rozmowy były problemy zgłaszane przez rybnickich  Seniorów podczas  wtorkowych dyżurów RRS.
1. Problem zniżkowych cen na imprezy w TZR.
2. Kino dla Seniora
3. Szeroko pojęta twórczość rybnickich Seniorów
Odnośnie zniżkowych biletów, RRS uzyskała pełne zrozumienie do swoich propozycji,a Dyrekcja TZR będzie starała się aby te ulgi były jak największe.Powyższe wymaga też negocjacji z wykonawcami,którzy nie zawsze rozumieją ten problem.
Kino dla Seniora zostało szeroko omówione.Proponuje się,żeby z tym pomysłem wystartować już od 7 marca 2016.
Proponuje się,aby seanse odbywały się cotygodniowo o  13.00 .TZR zadba również o należytą reklamę tej propozycji dla Seniorów,która pozwoli Seniorom na miłe spędzenie czasu,możliwość obejrzenia za przystępną/bardzo korzystną/ cenę dobrego filmu,wypicia dobrej kawy.Kino dla Seniorów zdaniem Pana Dyrektora Michała  Wojaczka może być zaczynem nowych inicjatyw dla Seniorów pod patronatem TZR .
Rybnicka Rada Seniorów przedstawiła Panu Dyrektorowi informacje, że  dużo rybnickich Seniorów nie ma możliwości prezentowania swoich prac i że Rybnicka Rada Seniorów chce tym anonimowym twórcom podać pomocną dłoń.
Do tego celu chce wykorzystać Dni Seniora oraz organizować w TZR Spotkania  z tymi twórcami.
Według informacji docierających do RRS tych twórców jest wielu,a ich prezentacja publiczności wzbogaci propozycje TZR oraz da Seniorom nowe impulsy w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.