Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Prezentacja Rybnickich Firm Programu-Rybnik przyjazny Seniorom.

Rybnicka Rada Seniorów, decyzją Pani przew. Jolanty Groborz będzie sukcesywnie prezentowała rybnickie firmy, które biorą udział w Programie "Rybnik przyjazny Seniorom".

Decyzja ta ma na celu pokazanie szerszej rybnickiej  publiczności ludzi,którzy mają serce otwarte dla Seniorów.
Decyzją Rady Miasta Rybnika ,miasto Rybnik przystąpiło do tego Programu, co umożliwi wzrost aktywności naszych Seniorów oraz przyniesie im wymierne finansowe korzyści.

W tej edycji przedstawiamy Kwiaciarnię Dziwoki-Ryszka  z Rybnika , która uczestniczy w tym Programie i która zaoferowała zniżki dla Seniorów na swoje kwiaty w wysokości 10 %.

Seniorzy, którzy są klientami tej kwiaciarni,w bezpośredniej rozmowie powiedzieli nam, że właścicielka kwiaciarni Pani Ryszka-Dziwoki Katarzyna jest doskonałym handlowcem i wspaniałym, pełnym życzliwości człowiekiem.
Rybnicka Rada Seniorów zachęca inne rybnickie firmy do udziału w tym szlachetnym Programie. Udział firmy w Programie można zgłosić w każdy wtorek podczas dyżuru RRS  w Urzędzie Miasta Rybnik albo telefonicznie do Wydziału Polityki Społecznej Miasta Rybnik.