Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Pomocna dłoń młodego farmaceuty

Studia farmaceutyczne do łatwych nie należą. Mnóstwo ćwiczeń, wykładów i niekończąca się nauka. Wydawałoby się, że w tej niewielkiej ilości czasu wolnego chciałby odpocząć od tematu farmacji. Są jednak tacy, którym podstawowe zajęcia nie wystarczą. Organizują więc różne akcje, projekty, konferencje, by jak najlepiej poznać farmaceutyczny świat. Ogrom obowiązków i brak czasu rekompensuje im satysfakcja z działalności. A o kim mowa?

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji (PTSF) jest niezależną i największą studencką organizacją farmaceutyczną w Polsce. Obecnie zrzesza blisko 1000 studentów oraz absolwentów farmacji z 9 oddziałów w największych polskich miastach. PTSF działa także na poziomie międzynarodowym - należy do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji (EPSA) oraz Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF). Do głównych celów Towarzystwa należą działania na rzecz przyszłych i świeżo upieczonych farmaceutów. Przez organizowanie konferencji, warsztatów, konkursów i sympozjów naukowych członkowie PTSF stwarzają okazje do podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych, co przekłada się na lepsze przygotowanie do zawodu. Spotkania z przedstawicielami różnych gałęzi branży farmaceutycznej (farmacja apteczna, przemysłowa, kliniczna, inspektorat farmaceutyczny) umożliwiają natomiast poznanie różnych form pracy farmaceuty. Studenci często nie do końca wiedzą w jakim kierunku chcą się rozwijać. Prelekcje i rozmowy z przedstawicielami różnych dziedzin zawodu farmaceuty znacznie ułatwiają wybór ścieżki zawodowej oraz rozpoczęcie aktywności na rynku pracy. Przynależność do organizacji umożliwia także integrację ze środowiskiem farmaceutycznym nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Ogólnopolskie spotkania w ramach konferencji, treningów umiejętności miękkich czy praktyki w innym kraju stanowią doskonałe okazje do nawiązania nowych, cennych znajomości. Wartościowych nie tylko na tle zawodowym, ale przede wszystkim w życiu prywatnym. Praca farmaceuty opiera się przede wszystkim na pomocy innym ludziom. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji realizują tę ideę przez organizację i udział w różnych akcjach prospołecznych, mających na celu edukację w zakresie zdrowia publicznego. Wolontariusze PTSF realizują swoje projekty m.in. w szkołach, przedszkolach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku czy centrach handlowych. Uświadamiają na temat odpowiedzialnego stosowania leków, racjonalnej diety, wykonują podstawowe badania profilaktyczne i udzielają porad na temat powszechnych schorzeń. Największym projektem Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji jest ,,Skonsultuj z Farmaceutą’’. W ciągu roku organizowane są dwie edycje – listopadowa, skupiająca się na cukrzycy oraz marcowa, której głównym tematem jest nadciśnienie tętnicze. Akcja ma miejsce w wybranych centrach handlowych dziewięciu największych miast z całej Polski. Przy wyznaczonych stanowiskach wolontariusze udzielają porad na temat wybranych schorzeń cywilizacyjnych oraz wykonują bezpłatne podstawowe badania, takie, jak pomiar glikemii, ciśnienia tętniczego lub analiza składu ciała. Główne założenia projektu to szerzenie idei opieki farmaceutycznej przez zachęcanie do korzystania z fachowej wiedzy farmaceutów oraz uświadamianie w zakresie cukrzycy i nadciśnienia tętniczego, będące obecnie najpowszechniej występującymi chorobami w społeczeństwie. ,, Zdrowie to jedna z najcenniejszych wartości, wymagająca najwyższej troski. By dobrze o nie zadbać, niezbędna jest edukacja na temat ważnych aspektów profilaktyki czy terapii wielu chorób. Jako farmaceuci mamy realną możliwość pomocy w tej kwestii. Przez nasze działania możemy przyczynić się do wzrostu świadomości ludzi na temat prewencji różnych schorzeń i racjonalnego stosowania leków.’’ – mówi Anna Smutek, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

Zobacz również