Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato” w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy już po raz 18. jest organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato”, który odbędzie się 10 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 na Starym Rynku w Bydgoszczy.

W tej edycji Przegląd po raz pierwszy ma charakter międzypokoleniowy oraz pierwszy raz będziemy wręczać Grand Prix im. Edwarda Witkowskiego – śp. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (obecnie KPCK) i pomysłodawcy nazwy „Babie Lato”. Pierwszy Przegląd Twórczości Seniorów „Babie Lato” miał miejsce w 1986 roku, a inicjatorem tego wydarzenia był Pracownik WOKu – śp. Tytus Frelichowski. „Babie Lato”, to cykliczna, plenerowa impreza skierowana do Członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Kół Zainteresowań rękodzieła artystycznego i ludowego oraz wszystkich osób twórczo aktywnych. Przeglądowi towarzyszą występy chórów, kapel podwórkowych, ludowych, zespołów wokalnych i folklorystycznych, kabaretów. Celem Przeglądu jest zaprezentowanie dorobku rękodzieła artystycznego, konfrontacja i wymiana doświadczeń Seniorów z ludźmi młodego pokolenia w amatorskiej twórczości artystycznej w zakresie haftu, koronkarstwa, dziewiarstwa, korzenioplastyki, metaloplastyki, zabawkarstwa, ceramiki, malarstwa, pamiątkarstwa. W tegorocznym Przeglądzie będzie uczestniczyć ponad 150 podmiotów artystycznych z całej Polski. „Babie Lato” patronatem honorowym objęli: Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan, Jego Ekscelencja ks. Biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronat medialny: Magazyn „Głos Seniora”, Polskie Radio PiK, TVP3 Bydgoszcz, Portal  Metropolia Bydgoska. Patronat naukowy: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Opiekę Medyczną podczas Przeglądu zapewni Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Zobacz również