Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Ogólnopolskie Karty Seniora trafiły do mieszkańców Konstancina

Już blisko 400 osób odebrało konstancińską edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora. Dzięki niej osoby starsze mogą korzystać ze zniżek na usługi oferowane przez partnerów programu w całej Polsce.

Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Konstancin-Jeziorna funkcjonuje w gminie od połowy maja. Jej inicjatorką była radna miejska Izabela Skonecka. Do tej pory kartę, która upoważnia mieszkańców do licznych zniżek i rabatów odebrało już prawie 400 osób. – Cieszę się, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – To dowód na to, że jest ona potrzebna.

20 czerwca, podczas posiedzenia gminnej Rady Seniorów, burmistrz Kazimierz Jańczuk i Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO z Krakowa uroczyście wręczyli Ogólnopolskie Karty Seniora mieszkańcom, którzy jako pierwsi złożyli wnioski o ich wydanie. Kartę seniora może otrzymać każdy, kto ukończył 60 lat i jest mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna. Wystarczy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 23, pok. nr 1) w godzinach pracy urzędu. Karta zostanie wydana „od ręki”. Wzór wniosku dostępny jest w kancelarii urzędu (ul. Warszawska 32, pok. nr 4) oraz we wspomnianym Biurze Komunikacji Społecznej. Formularz można pobrać także ze strony internetowej www.konstancinjeziorna.pl. Znajdziemy go w zakładce „Karta Seniora”. Obecnie „Ogólnopolską Kartę Seniora” honoruje ponad 800 punktów na terenie całej Polski (aktualny wykaz dostępny jest na stronie www.glosseniora.pl). W naszej gminie jej posiadacze na razie mogą liczyć na: 15 proc. zniżki na odpłatne wydarzenia organizowane w Konstancińskim Domu Kultury, 50 proc. rabat na płatne zajęcia prowadzone przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 5 proc. rabatu na usługi oferowane w „Uzdrowisku Konstancin-Zdrój” oraz 15 proc. zniżki od całości rachunku w kawiarni „Hugonówka” przy ul. Mostowej 15.

 

20 czerwca, podczas posiedzenia Rady Seniorów, burmistrz Kazimierz Jańczuk (pierwszy z lewej) i Łukasz Salwarowski (drugi z prawej) wręczyli mieszkańcom gminy „Ogólnopolskie Karty Seniora”. Na uroczystości obecne były również Celina Łuszczyńska (druga z lewej), zastępca przewodniczącego Rady Seniorów oraz radna Izabela Skonecka (pierwsza z prawej)
Fot. Patryk Siepsiak

Zobacz również