Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Nasz ambasador Człowiekiem Roku 2016!

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt Politechniki Krakowskiej, profesor oświaty, koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej, członek Rady Krakowskich Seniorów w latach 2014-2016, Kawaler Orderu Uśmiechu, Instruktorka ZHP, założycielka i kierowniczka Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”.... po prostu CZŁOWIEK ROKU!

Dr inż. Władysława Maria Francuz ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego PK (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej) oraz jest doktorem pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. otrzymała honorowy tytuł profesora oświaty nadany przez ministra edukacji narodowej. Na Politechnice Krakowskiej pracuje od 27 lat. Wcześniej, w latach 1969-1990 współpracowała z PK jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i nauczyciel akademicki w systemie doskonalenia nauczycieli szkolnictwa zawodowego. W latach 1994-2014 była dyrektorem Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. Od roku 2010, w ramach CPiP, koordynuje działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członek Krakowskiej Rady Seniorów latach 2014-2016.

Dr Maria Francuz od wielu lat kieruje Komitetem Okręgowym Olimpiady i Umiejętności Budowlanych w Krakowie i uczestniczy w pracach Komitetu Głównego Olimpiady przy Politechnice Warszawskiej (od 1988 r.). Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Pracy Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a od roku 2003 uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki PAN w Krakowie. Jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dwudziestu zawodów budowlanych i pokrewnych.

Od roku 1956 w Związku Harcerstwa Polskiego, zdobyła wszystkie stopnie harcerskie i instruktorskie do harcmistrza włącznie. Założyła i od ponad 40 lat kieruje Zespołem Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, przy Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie (dawniej Pałac Młodzieży). Przez wiele lat wspierała działalność Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” i Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej.

Laureatka tytułu "Krakowianką Roku według Soroptimist International" oraz „Krakowianka Roku 2015”. Została wyróżniona także m.in. nagrodą Województwa Małopolskiego - „Amicus Hominum” w kategorii edukacja i wychowanie (2009) oraz medalem prezydenta Krakowa „Honoris Gratia” (2010). W plebiscycie „Gazety Krakowskiej” wybrana „Człowiekiem Roku” (2000), a w plebiscycie „Dziennika Polskiego” otrzymała specjalne wyróżnienie „Taaaki Człowiek” (2014). Bardzo ceni sobie odznaczenie Kawalera Orderu Uśmiechu, który na wniosek dzieci otrzymała 30 lat temu. Odznaczona również medalem KEN i medalami z okazji 100-lecia Harcerstwa oraz 70-lecia Politechniki Krakowskiej.

Dr Maria Francuz jest autorką ponad 140 publikacji, w tym kilkunastu książek[1] [2].

Głos Seniora pragnie złożyć na ręce pani dr inż. Władysławy Francuz najszczersze gratulacje oraz życzyć niesłabnącej pogody ducha!

 

 

Zobacz również