Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Moc jest w kobietach!

Za nami IV Małopolski Kongres Kobiet. Głos Seniora jako patron wydarzenia dziękuje wszystkim za obecność i wspólną wymianę poglądów i doświadczeń.

Małopolski Kongres Kobiet organizowany jest od 2014 r. przez krakowskie Stowarzyszenie Most Kobiet. Wydarzenie skupia aktywne mieszkanki Małopolski, promuje lokalne liderki, artystki i profesjonalistki wszelkich dziedzin. Podczas tegorocznego Kongresu uczestnicy mieli okazje brać udział w debatach dotyczących aktualnych problemow, które dotykają kobiet w naszym kraju, posłuchać inspirujących i ciekawych wystąpień między innymi na temat roli kobiet w historii Krakowa i Polski, miejsca kobiet w polityce, nauce i sztuce, rynku pracy i emerytur, etyki, komunikacji społecznej, aktywności i zdrowia seniorów oraz zdrowia mieszkańców Krakowa i Małopolski. Kongres wzbogacały występy artystyczne oraz wydarzenia towarzyszące odbywające się w innych dniach. Uczestniczki Kongresu miały, jak co roku, możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach, jak spotkania edukacyjne, wystawy, czy pokazy filmów.

Głos Seniora, patronujący wydarzeniu, mocno trzyma kciuki za poprawę kluczowych problemów dotykających kobiet. Liczymy na pozytywne zmiany i wspieramy wszelkie akcje służące przekazywaniu wiedzy oraz dające możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kobiet.

Zobacz również