Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu... i cenna inicjatywa dla dalszego rozwoju życia seniorów.

Poznań należy do miast z największym odsetkiem seniorów. Obecnie stolicę Wielkopolski zamieszkuje ok. 123 tys. seniorów, co stanowi blisko 22 % populacji. Tak duża liczba seniorów oczywiście potrzebuje nie tylko wsparcia, ale przede wszystkim pełnego zaangażowania i zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych i administracji.

 

Seniorzy nie mogą czuć się w społeczeństwie osamotnieni. Współczesne społeczeństwo żyje niezwykle energicznie, pędzi za pracą, za dobrami konsumpcyjnymi i często zapomina, ze wokół żyją ludzie, którzy potrzebują wsparcia, nie tyle finansowego, co zainteresowania ich problemami, a niejednokrotnie choćby szczerej rozmowy. Senior nie może czuć się odtrącony na boczny tor biegu życia i mieć wrażenie, że już jest nikomu niepotrzebny. Samotność może mieć różne oblicza, od zamknięcia się w sobie, aż po depresję. Można ją jednak pokonać i temu służą działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, a także jednostki samorządowe.

 

Przykładem pozytywnym jest choćby Ogólnopolska Karta Seniora, wspierana przez Głos Seniora, dzięki której seniorzy powyżej 60 roku życia mogą korzystać z wielu przywilejów, a co najważniejsze włączyć się aktywnie we wszelkie przedsięwzięcia skierowane dla tej grupy społecznej. Niebagatelną rolę spełniają także inicjatywy pozwalające na spędzanie czasu, czy to na Uniwersytetach III wieku, klubach seniora, kołach zainteresowań, czy nawet w dziennych domach opieki, gdzie dodatkowo mogą skorzystać z wielu ćwiczeń rehabilitacyjnych, spożyć posiłek, porozmawiać o nurtujących problemach, czy po prostu spotkać się w gronie osób o podobnych zainteresowaniach... i nie czuć się wyobcowanym. Poczucie więzi i przynależności do pewnej grupy buduje poczucie wartości i zapobiega samotności.
           
Stąd cenna inicjatywa Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, która zorganizowała w dniu 9 maja br. w Urzędzie Miasta Poznania spotkanie z przedstawicielami klubów emerytów i rencistów działających na terenie miasta, a także organizacji i ośrodków, przedstawicieli organów samorządowych oraz wielu innych jednostek działających na rzecz seniorów. Spotkanie miało na celu uświadomienie i przełamanie wszelkich barier oraz potrzebę wspólnych przedsięwzięć na rzecz życia seniora, dalszej aktywizacji i zwiększania ich roli w społeczeństwie.
           
W spotkaniu uczestniczył V-ce Prezydent Poznania Jędrzej Solarski, który między innymi nadzoruje wszelkie sprawy związane z pomocą społeczną i opieką zdrowotną. W imieniu Samorządu zadeklarował dalszą pomoc, w tym również materialną, dla wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw, mających pomóc doli poznańskich seniorów.
Owocne obrady i duże zaangażowanie wszystkich uczestników spotkania spowodowały, że tego typu spotkania będą cyklicznie kontynuowane. Inicjatywa godna polecenia...

Zobacz również