Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Metoda hortiterapii

Hortiterapia, czyli ogrodoterapia, to interaktywna forma terapii zajęciowej, wykorzystująca szeroko pojętą pracę z roślinami oraz bierne i czynne przebywanie w ogrodzie. Ogrody dają przyjemność w pracy z roślinami, odprężenie psychiczne, rozwijają umiejętności manualne, oddziaływują na wszystkie zmysły. Ogrodoterapia umożliwia także zaangażowanie w działania m.in. ekologiczne, rewitalizację otaczającego nas środowiska. To interaktywna forma terapii zajęciowej łącząca wiele dziedzin z zakresu np. ergoterapii i artetrapii oraz socjoogrodnictwa i rehabilitacji.

Leczenie w przestrzeni ogrodu ukierunkowane jest na aktywizację osób/pacjentów przez wykonywanie konkretnych czynności określanych jako zadania terapeutyczne. Coraz częściej hortiterapia towarzyszy rehabilitacji. W Polsce zaczęto wprowadzać tę metodykę jako wsparcie wielu tradycyjnych procesów medycznych m.in. rehabilitacji. Stosowana od dawna na zachodzie Europy
i USA jest bardzo pomocna w procesie zdrowienia osób z różnego rodzaju dolegliwościami
i chorobami.

Co ważne? Hortiterapia nie musi przebiegać tylko w ogrodzie. Gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające, zajęcia można przenieść do sali. Można wykonywać prace florystyczne i artystyczne
z użyciem materiału roślinnego. W przyjaznym otoczeniu kwiatów uzupełnia się wiedzę przyrodniczą, oglądając filmy i zdjęcia wykonane w ogrodzie.

Hortiterapia jest dla każdego, to wolność i tworzenie dla pasji. Nadrzędnym jej celem jest dobro
i satysfakcja uczestnika/pacjenta. Coraz szybciej rozwija się infrastruktura hortiterapeutyczna
w Polsce. Instytut Hortiterapii pod kierunkiem mgr Zofii Wojciechowskiej we wrześniu 2016 r. przeprowadził na zlecenie m.st. Warszawy innowacyjne szkolenie dla 30 terapeutów pracujących
w 14 domach pomocy społecznej (DPS) prowadzonych przez m.st. Warszawę. Projekt „AGE -Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w ramach którego przeprowadzono szkolenie, był ukierunkowany na podniesienie standardów w opiece nad mieszkańcami DPS, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto w wyniku realizacji projektu powstało w warszawskich DPS aż 14 ogrodów sensorycznych, co budzi w nas zachwyt i nadzieję na dalsze współdziałanie na rzecz społeczności osób starszych i niesamodzielnych.

Ogrodoterapia to szansa na nowy rodzaj usług opiekuńczo- rehabilitacyjnych. Instytut Hortiterapii działa od kilku lat na Mazurach prowadząc doradztwo w dziedzinie hortiterapii, w wyniku których tereny zielone aranżowane są na potrzeby terapeutyczne i zajmuje się szkoleniami zawodowymi
z zakresu hortiterapii.

Udało się nam stworzyć pierwszą horti rabatę im. Jerzego Helwinga. Obecnie w Mrągowie przy wsparciu merytorycznym Instytutu Hortiterapii Zielony Promień i przede wszystkim z udziałem mieszkańców powstaje pierwszy społeczny ogród. Więcej o ogrodach zdrowia na stronie www.zielonypromien.btx.pl.

Zofia Wojciechowska i Dominik Wojciechowski

Zobacz również