Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 roku

Pracownia Obywatelska, Wydział Kultury Dziedzictwa Narodowego UMK i Głos Seniora zapraszają do uczestnictwa w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 roku poprzez udział w spotkaniach grup tematycznych oraz przesłanie uwag pisemnych.

Spotkania warsztatowych grup tematycznych

W marcu rozpoczęły się spotkania grup tematycznych, podczas których pogłębiane są tematy wskazane przez uczestników spotkania inaugurującego konsultacje. Zapraszamy do zgłoszenia się do uczestnictwa w ich pracach poprzez uzupełnienie formularza ( możliwe jest uczestnictwo również tylko w jednym z dwóch spotkań grupy):

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań grup tematycznych:

 1. Współpraca międzysektorowa

Zagadnienia, nad którymi pracujemy podczas spotkań:

 • Współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i sektora biznesu, jak ją stymulować?

 • Jak łączyć współpracę z konkurencją?

 • Jak wychodzić z działaniami w lokalną przestrzeń, aby integrować mieszkańców?

 • Jak efektywniej zarządzać festiwalami w Krakowie?

 • Jak promować markę Kraków miastem literatury?

I spotkanie grupy: 07.03.2017 (wtorek), godz. 17.00-19.00, ARTzona Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Górali  

II spotkanie grupy: 14.03.2017 (wtorek), godz. 17.00-19.00, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5

 

 1. Edukacja kulturalna

Zagadnienia, nad którymi pracujemy podczas spotkań:

 • Jakie działania Miasto powinno podejmować, aby wykształcać postawy dojrzałego odbioru kultury?

 • Kultura dla dzieci i młodzieży - wychowywanie odbiorcy sztuki od małego.

 • Kształcenie pracowników-edukatorów kultury.

 • Pomiędzy komercjalizacją a "misyjnością" - dylematy domów kultury.

I spotkanie grupy: 02.03.2017 (czwartek), godz. 17.00-19.00, Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15

II spotkanie grupy: 16.03.2017 (czwartek), godz. 17.00-19.00, Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15

 

 1. Wsparcie artystów

Zagadnienia, nad którymi pracujemy podczas spotkań:

 • Czy potrzebne jest wsparcie artystów czy dobrych projektów

 • Jaka powinna być polityka miasta dotycząca korzystania lokali będących w zasobie Gminy?

 • Jak wsparcie artystów koreluje z edukacją odbiorców kultury - kim jest odbiorca (i jego pieniądze) w ekosystemie kultury?

I spotkanie grupy: 15.03.2017 (środa), godz. 17.0 0-19.00, Bunkier Sztuki, plac Szczepański 3A

II spotkanie grupy: 22.03.2017 (środa), godz. 17.00-19.00, Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

 

 1. Kultura lokalnie

Zagadnienia, nad którymi pracujemy podczas spotkań:

 • Jakie powinny być proporcje pomiędzy liczbą organizowanych w Krakowie festiwali budujących markę miasta, a liczbą małych lokalnych wydarzeń dostępnych dla mieszkańców?

 • Rola Rad Dzielnic w zarządzaniu lokalną kulturą, czy zwiększać kompetencje dzielnic w dystrybucji pieniędzy?

 • Promocja wydarzeń kulturalnych w dzielnicach

I spotkanie grupy: 07.03.2017 (wtorek), godz. 17.00-19.00, ARTzona Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Górali 4

II spotkanie grupy: 14.03.2017 (wtorek), godz. 17.00-19.00, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5

 

 1. Dostępność

Zagadnienia, nad którymi pracujemy podczas spotkań:

 • Strony internetowe instytucji kultury

 • Dostępność kultury dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie

 • Dostępność instytucji i wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.

I spotkanie grupy: 02.03.2017 (czwartek), godz. 17.00-19.00, Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15

II spotkanie grupy: 16.03.2017 (czwartek), godz. 17.00-19.00, Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15

 

Uwagi pisemne

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli się zaangażować w dalsze prace w

grupach tematycznych, prosimy o wyrażenie swoich opinii w konsultacjach

pisemnych poprzez wypełnienie formularza ( dostępnego pod linkiem ) do 23

marca 2017 r.

Również osoby uczestniczące w pracach grup tematycznych mogą zgłosić uwagi pisemne przez formularz.

 

Informacje o procesie konsultacyjnym

Aktualne informacje na temat kolejnych etapów konsultacji Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 będą publikowane na stronie

www.krakow.pl/kultura/strategia oraz wydarzeniu na portalu Facebook. W sprawach związanych z konsultacjami proszę o kontakt z Przemysławem Dziewitkiem: [email protected] , +48 604 585 828 .

Zobacz również