Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Konkurs Poetycki dla Rybnickich Seniorów 60+

Już jutro 19 grudnia odbędzie się rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+ zorganizowanego przez Rybnicką Radę Seniorów, którego patronem medialnym jest Głos Seniora

Konkurs odbywa się pod patronatem prezydenta miasta Rybnika. Tematyką konkursu była liteartura- stworzenie własnych prac literackich, które można było składać w biurze Urzędu Miasta Rybnika w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada. Celem konkursu było rozbudzenie kreatywności oraz zainteresowania twórczością poetycką, a także popularyzacja twórczości literackiej wśród seniorów. Prace konkursowe będą oceniane pod względem wartości artystycznej, jakości, oryginalności oraz przesłania płynące z treści wiersza. Wśród jury konkursu zasiada m.in.: Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Jolanta Groborz – Przewodnicząca Rybnickiej Rady Seniorów,  Wacław Troszka – Redaktor Naczelny Gazety Rybnickiej, Elżbieta Wolny-Luks – Kierownika Biura Kultury, Alicja Godlewska, Sylwia Blazel-Kolar oraz Jan Majer. Wszystkim uczestnikom życzymy wygranej i serdecznie zapraszamy na to wydarzenie!

Zobacz również