Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

KONKURS DRZEWO POKOLEŃ- WYDŁUŻAMY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem i licznymi zapytaniami ze strony podmiotów i seniorów, którzy chcą wziąć w nim udział, informujemy, że przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 10 kwietnia.

Ogólnopolski Konkurs Drzewo Pokoleń organizowany przez Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ma na celu promocję projektów i inicjatyw poświęconych zdrowemu starzeniu się oraz integracji międzypokoleniowej.

Przypominamy, że zgłoszeń można dokonywać w ramach następujących kategorii:

1. SAMORZĄD ( samorządy, instytucje publiczne tj. biblioteki, muzea etc.)
2. ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
3. SENIOR – LIDER (osoby 60+ oraz grupy seniorskie realizujące działalność prospołeczną, aktywizującą bądź służącą poprawie jakości życia określonej społeczności np. seniorów, młodzieży etc.)
4. BIZNES ( usługi/produkty/rozwiązania/działania dedykowane seniorom przez firmy).

http://drzewopokolen.umed.pl/konkurs/formularz-zgloszenia/

KONKURS DRZEWO POKOLEŃ - INFORMACJE

– nagradzamy propagatorów aktywnego życia i zdrowego starzenia się
www.drzewopokolen.umed.pl

II Edycja Konkursu Drzewo Pokoleń stanowi integralną część „IV Łódzkich Senioraliów” - dwóch tygodni wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

Konkurs Drzewo Pokoleń ma w celu wyłonienie oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych. Walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństwa, to tylko niektóre z najczęściej wymienianych problemów, przed jakimi stają osoby starsze. Dlatego też realizacja projektów w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się, wszelkie działania, które mogą zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku, a także działalność polegająca na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań, przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, są dziś tak bardzo istotne. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny oraz Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dążąc do integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu oraz integracji pokoleniowej, podejmowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu
i środowisk seniorskich, postanowiły wyróżnić inicjatywy, których efekty mają wymiar szczególny.

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń -www.drzewopokolen.umed.pl

Informacje o „IV Łódzkich Senioraliach” -www.seniorzy.uml.lodz.pl

NAGRODA

Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych podczas Gali Konkursu, która stanowić będzie również oficjalne zakończenie „IV Łódzkich Senioraliów”.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

WAŻNE DATY

• 01.03.2017 r.- 10.04.2017 r. - przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie „Drzewo Pokoleń” - który stanowić będzie integralną część „IV Łódzkich Senioraliów” ( zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony: http://drzewopokolen.umed.pl/konkurs/formularz-zgloszenia/;
• 28.04.2017 r.- 19.05.2017 r. - głosowanie on-line na laureatów wyłonionych przez kapitułę konkursu „Drzewo Pokoleń”;
• 26.05.2017 r. - uroczysta Gala Konkursu „Drzewo Pokoleń” - Gala Konkursu Drzewo Pokoleń odbędzie się w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Gali towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla Zwycięzców poszczególnych kategorii oraz koncert.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny Konkursy Drzewo Pokoleń
Urząd Miasta Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Patronat medialny IV Łódzkie Senioralia oraz Konkurs Drzewo Pokoleń:

Głos Seniora
http://glosseniora.pl/
Zdrowy - Senior.org
http://zdrowy-senior.org/

 

 

Zobacz również