Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

KONKURS Drzewo Pokoleń

Głos Seniora, jako patron medialny „IV Łódzkich Senioraliów" chciałby zaprosić wszystkich do uczestnictwa w II Edycja Konkursu Drzewo Pokoleń, który stanowi integralną część wydarzenia.

Konkurs Drzewo Pokoleń ma w celu wyłonienie oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych.

 

Walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństwa, to tylko niektóre z najczęściej wymienianych problemów, przed jakimi stają osoby starsze. Dlatego też realizacja projektów w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się, wszelkie działania, które mogą zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku, a także działalność polegająca na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań, przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, są dziś tak bardzo istotne.

 

Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny oraz  Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dążąc do integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu oraz integracji pokoleniowej, podejmowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu
i środowisk seniorskich, postanowiły wyróżnić inicjatywy, których efekty mają wymiar szczególny.

 

Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych podczas Gali Konkursu, która stanowić będzie również oficjalne zakończenie „IV Łódzkich Senioraliów”.

 

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

 

 

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń - www.drzewopokolen.umed.pl

 

Informacje o „IV Łódzkich Senioraliach” -  www.seniorzy.uml.lodz.pl

 

Do 31 marca 2017 roku - Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie „Drzewo Pokoleń”

 

Od 28.04.2017 do 19.05.2017 - głosowanie on-line na laureatów wyłonionych przez kapitułę konkursu „Drzewo Pokoleń”;

26.05.2017  - uroczysta Gala Konkursu „Drzewo Pokoleń”

Zobacz również