Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Konferencja prasowa Władz Miasta Rybnika z lokalnymi mediami informacyjnymi

W dniu 29.01.2016 o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Rybnik odbyła się Konferencja prasowa Władz Miasta z lokalnymi mediami informacyjnymi.

ednym z punktów konferencji prasowej była Polityka Senioralna Miasta Rybnik.
W konferencji ze strony Rybnickiej Rady Seniorów udział wzięła Pani Jolanta Groborz-przew. Rybnickiej Rady Seniorów.
Konferencję otworzyła Pani Agnieszka Skupień-Rzecznik Prasowy Miasta Rybnik,witając Władze Miasta i zaproszonych gości.
Pan Prezydent Piotr Kuczera przedstawił tematykę dzisiejszej Konferencji oraz przedstawił prasie przedstawicieli Władz miasta i zaproszonych gości.

W punkcie Konferencji dotyczącego Polityki Senioralnej Miasta Rybnika  Pan Prezydent  Kuczera stwierdził że Władze Miasta prowadzą aktywną i przyjazną  Seniorom politykę senioralną.
Wysoko ocenił dotychczasową aktywność rybnickich Seniorów i podkreślił w tym udział Rybnickiej Rady Seniorów.
Przyjęta Uchwała Rady Miasta " Rybnik przyjazny Seniorom" jeszcze bardziej uaktywni Seniorów i da im konkretne wymierne korzyści.

Założenia Programu Rybnik przyjazny Seniorom oraz udział w tym Programie Stowarzyszenia  Manko z Krakowa omówił Pan V-ce Prezydent Piotr Masłowski.
Pan V-ce Prezydent podkreślił ,że   miasto Rybnik jest liderem w tym Programie ,a na 25000 wydanych w Polsce Ogólnopolskich Kart Seniora aż przeszło 10% zostało wydanych rybnickim Seniorom.
Zachęcił również rybnickich przedsiębiorców do uczestnictwa w tym Programie i  przedstawił sposoby  rejestracji się w nim .
Aktualnie w Programie uczestniczy przeszło 240 firm/przeważnie z Krakowa,a z Rybnika 25/,które oferują ulgi na swoje usługi Seniorom, posiadaczom Kart Seniora.
Pani przewodnicząca Jolanta Groborz zwracając się do przedstawicieli Mediów Informacyjnych powiedziała:" prawdziwym schronieniem dla drugiego człowieka jest drugi człowiek" i to motto przyświeca działalności Rybnickiej Rady Seniorów.
Program" Rybnik przyjazny Seniorom",który teraz dzięki Uchwale Rady Miasta
jest Programem nie tylko Rybnickiej Rady Seniorów,ale całego Miasta  Rybnika jest naszym wspólnym sukcesem,jest darem Miasta dla Seniorów,którzy swoją pracą na niego zasłużyli.
Zainteresowanie rybnickich Seniorów  Kartą Seniora przerosło najśmielsze oczekiwania ,jest po prostu olbrzymie. Nasza Ogólnopolska Karta Seniora z dopiskiem Rybnik będzie się stale poszerzać o nowe ulgi dawane Seniorom przez przedsiębiorców.

Pani Jolanta Groborz podziękowała Władzom Miasta za Uchwałę " Rybnik przyjazny Seniorom" i za ulgi,które Władze Miasta oferują  nam Seniorom, a jest ich bardzo sporo.