Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Konferencja Dobre Praktyki na rzecz osób starszych w Warszawie

Dziś podczas konferencji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzonej przez Dyrektora Stefana Kołuckiego, prezes Stowarzyszenia MANKO/ Głos Seniora, Łukasz Salwarowski był prelegentem w panelu: dobre praktyki w aktywizacji społecznej osób starszych.

Dziś podczas konferencji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzonej przez Dyrektora Stefana Kołuckiego, prezes Stowarzyszenia MANKO/ Głos Seniora, Łukasz Salwarowski był prelegentem w panelu: dobre praktyki w aktywizacji społecznej osób starszych. Wśród proseniorskich działań Manko zaprezentował m.in. Głos Seniora, Ogólnopolską Karta Seniora, III Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz kampanie: Stylowa Seniorka, Opowiedz nam swoją historię, Oszczędny Senior, Rzeszowski Głos Seniora oraz Gmina Przyjazna Seniorom.

Zobacz również