Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Konferencja "Czas Seniora"

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu "Dojrzały e-obywatel" zrealizowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej przy wsparciu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszy ASOS na lata 2014-2020.

W ramach konferencji poruszono szereg ważnych dla seniorów tematów m.in.: aktywność obywatelską i wolontariat wśród seniorów, a także korzystanie z nowoczesnych technologii. Wśród prelegentów jako gość specjalny wystąpiła znana i powszechnie ceniona reżyserka i aktorka – Anna Lutosławska – Jaworska, która przybliżyła seniorom ideę pomocy i aktywizacji. W ramach konferencji została również przeprowadzona debata między studentami a seniorami na temat „Nowoczesnych technologii w życiu społecznym”, a jej moderatorem była Pani Urszula Jarosz. Swoją wiedzą z seniorami podzielił się również Mateusz Dyngosz, który opowiedział o działaniu Sieci Centrów Aktywności Seniorów. W ramach konferencji przedstawiono i nagrodzono wszystkie najlepsze projekty seniorów wyróżnione w konkursie „Czas seniora – mój plan na wolontariat”. Głos Seniora objął patronatem medialnym wydarzenie i gratuluje wszystkim nagrodzonym i życzy dalszych sukcesów!

Zobacz również