Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Koło Seniorów przy Zarządzie Oddziału SITG w Rybniku świętowało urodziny Jerzego Heince

W Kole Seniorów przy Zarządzie Oddziału SITG w Rybniku obchodzono uroczyście urodziny członka Koła kol. Jurka Heincego.

Koło Seniorów przy Zarządzie Oddziału SITG w Rybniku istnieje od roku 1972, a jego pierwszym przewodniczącym był Henryk Tomanek. Obecnie Koło liczy 22 członków ,a Prezesem Koła jest kol. Edmund Korzuch. Jest to jedyne Koło SITG , które od początku istnienia spotyka się regularnie w każdą sobotę. 

Solenizantowi złożył życzenia Prezes Koła,a koledzy odśpiewali mu tradycyjne 100 lat. Po okolicznościowym wystąpieniu Solenizanta   przyszedł czas na wspomnienia i komentarze .
Czas upłynął w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze. Kolega Jerzy Heince (84) był długoletnim dyrektorem Zakładu Remontowo- Budowlanego RZPW.
Zapytany o atmosferę w Kole Seniorów kol. Janusz Beciuk powiedział: "NASZE KOŁO JEST WSPANIAŁE!  "