Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Już dziś w Drobinie IV Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych!

Głos Seniora, Fundacja Zaczyn, Stowarzyszenie Nasz Drobin, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo zapraszają na IV Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych!

Tematem przewodnim tegorocznego IV Kongresu Organizacji Senioralnych w Drobinie będzie międzysektorowa współpraca na rzecz społeczności senioralnych obejmujących prosenioralne organizacje obywatelskie, wrażliwe społecznie samorządy lokalne oraz pełniące rolę konsultacyjną i inicjatywną Rady Seniorów. W ramach konferencji organizatorzy przedstawią dobre praktyki konstruktywnej współpracy międzysektorowej, ciekawe formaty projektów wspierających najstarszych obywateli, nowe trendy w myśleniu o potrzebach osób starszych i sposobach reagowania na nie. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie! :)

Zobacz również