Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Już drugi kurs komputerowy dla rybnickich seniorów!

Dzięki wsparciu Władz Miasta Rybnika oraz wspaniałej postawy Grona Nauczycielskiego ZSME w Rybniku, Rybnicka Rada Seniorów zorganizowała już drugi Kurs Komputerowy dla rybnickich Seniorów.

Kurs rozpoczął się dzisiaj/11.02.2017/ ,będzie prowadzony w każdą sobotę w ZSME w Rybniku o godz.10.00 i będzie trwał 2 miesiące,symboliczna opłata za cały Kurs wynosi 15 zł. Kurs prowadzą uczniowie Technikum,co stanowi Nowość w skali ogólnopolskiej i wzór do naśladowania. Problemem jest,że rybnickie Seniorki znowu są górą...są bardziej aktywne..gdzie są nasi Seniorzy?? Rybnicka Rada Seniorów przewiduje organizację dalszych Kursów.

Na następne Kursy można się zapisywać podczas dyżurów Rybnickiej Rady Seniorów w każdy wtorek od godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Rybnik pok.213.Głos Seniora i Ogólnopolska Karta Seniora gorąco zaprasza na kurs. 

Zobacz również