Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

II Konferencja wojewódzka "Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce" w Tomaszowie Lubelskim

Serdecznie zapraszamy 24.11 na II Konferencję wojewódzką " Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce" w Tomaszowie Lubelskim!

W ramach konferencji seniorzy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu dyskryminacji na rynku pracy, aspektami medycznymi związanymi z rehabilitacją medyczną, a także możliwościami aktywizacji poprzez Głos Seniora i Ogólnopolską Kartę Seniora. Podczas konferencji zostanie dokonana inauguracja lokalnej edycji Karty Seniora. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska
  • Poseł na Sejm RP - Sławomir Zawiślak - Poseł Naszej Ziemi
  • Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek
  • Rektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II- ks. prof. dr. hab. Antoni Dębliński

Zobacz również