Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

I Międzynarodowa Konferencja Państw Grupy Wyszehradzkiej: Osoby starsze w przestrzeni społeczno-medialnej

Głos Seniora jako patron medialny wydarzenia uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Państw Grupy Wyszehradzkiej organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która dotyczyła wizerunku osób starszych w przestrzeni społeczno-medialnej.

Głos Seniora jako patron medialny wydarzenia uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Państw Grupy Wyszehradzkiej organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która dotyczyła wizerunku osób starszych w przestrzeni społeczno-medialnej.

W Konfernencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich z  Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Spotkanie i dyskusja toczyły się wokół problematyki wizerunku osoby starszej w społeczeństwie i różnego rodzaju mediach. Postrzeganie osoby starszej wpływa na postawy wobec seniorów oraz jakość ich życia, dlatego warto rozmawiać na ten temat oraz dążyć do poprawy wizerunku osób 60+ w mediach.

Zobacz również