Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Głos Seniora partnerem Form III Wieku w Nowym Sączu

Forum III Wieku na XXVII Forum Ekonomicznym 2017 w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu.

Forum III Wieku jest miejscem, gdzie chcemy postrzegać zmiany demograficzne nie jako zagrożenie, ale jako wielką szansę dla rozwoju ekonomicznego i społecznego, w tym również dla podmiotów biznesowych, w wielu obszarach jak np. ochrona zdrowia, zdrowy styl życia, opieka społeczna, ekonomia i finanse, edukacja, kultura, turystyka, sport, rekreacja, transport, mieszkalnictwo, inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie. Powoli, ale skutecznie udaje nam się zwalczać stereotypy w myśleniu o osobach starszych, o Silver Generation. Wiemy, że seniorzy nie są jedynie obciążeniem dla gospodarki, państwa czy społeczeństwa. To ogromny potencjał, który może służyć rozwojowi kraju i regionów.

Udział w Forum III Wieku zgłosiło 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych,. Reprezentujących środowisko aktywnych osób starszych jak również wielu gości z kraju i zagranicy, zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa i procesami demograficznymi w Europie.

Zobacz również