Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Głos Seniora na Litwie

Rozpoczęcie akcji wsparcia polskich seniorów na wschodzie.

Stowarzyszenie MANKO oraz Redakcja Głosu Seniora rozpoczęła współpracę z Konsulatem RP, Dom Kultury Polskiej w Wilnie oraz licznymi przybyłymi na spotkanie uniwersytetami trzeciego wieku, między innymi z Wilna, Niemenczyna i Solecznik, której ostatecznym celem jest kampania "Wspieramy polskich seniorów na wschodzie". Podjęte działania umożliwią dodarcie wydawanego przez Głos Seniora magazynu oraz Ogólnopolskiej Kraty Seniora do 10 polskich organizacji proseniorskich na Litwie. Nawiązanie kontaktu z Polakami mieszkającymi na Litwie stanie się również okazją do tworzenia nowych więzi z polskimi seniorami oraz umożliwi wspólny udział w wydarzeniach dedykowanych osobom 60+.  

Zobacz również