Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Głos Seniora na IX Olimpiadzie Sportowej w Łazach

Trzeci Wiek na start! Głos Seniora i Ogólnopolska Karta Seniora patronowali Międzynarodowej IX Olimpiadzie Sportowej w Łazach

Za nami Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Start". Wzięło w niej udział ponad 2000 uczestników z całej Polski oraz  60 organizacji seniorskich - również z zagranicy. W tym roku rywalizacja odbywała się w dziesięciu konkurencjach. Jedną z nowości było łucznictwo. 

Gratulacje i podziękowania dla wszystkich organizatorów, w szczególności dla pani prezes UTW Łazy Krystyny Męcik, za możliwość wspólnej zabawy i rywalizacji. Dzięki wam 27 maja Łazy stały się stolicą sportu i integracji sportowej 60+.

Zobacz również