Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Dzień Seniora w Bydgoszczy

Głos Seniora we współpracy z Kazimierzowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zorganizował dziś Bydgoski Dzień Seniora. Uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego KUTW prowadzoną przez koordynatora UTW prof Bernard Mendlik poprzedziły 4 wykłady z zakresu zdrowia, prawa, bezpieczeństwa i ekonomii.

Głos Seniora we współpracy z Kazimierzowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zorganizował dziś Bydgoski Dzień Seniora. Uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego KUTW prowadzoną przez koordynatora UTW prof Bernard Mendlik poprzedziły 4 wykłady z zakresu zdrowia, prawa, bezpieczeństwa i ekonomii. Inaugurację otworzył Rektor Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof Jacek Woźny, a wykład inauguracyjny wygłosił twórca KUTW profesor Roman Ossowski. Następnie rąk prezesa Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora Łukasza Salwarowskiego i przewodniczącej Rady Słuchaczy KUTW Bożeny Sałacińskiej uczestnicy otrzymali Ogólnopolską Karta Seniora. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020.

Zobacz również