Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Czym jest SASME? Inauguracja naszego międzynarodowego projektu

Stowarzyszenie Manko - Głos Seniora jest głównym organizatorem międzynarodowego projektu służącemu aktywizacji seniorów

Ze względu na innowacyjne formy edukacji i aktywizacji osób 60+, które Stowarzyszenie Manko - Głos Seniora prowadzi w Polsce od 6 lat, otrzymaliśmy wsparcie KE na upowszechnienie naszych doświadczeń i praktyk w innych krajach Unii Europejskiej. W tym roku rozpoczynamy realizację projektu Social Activation of Seniors through Media Education – innovative educational programme for seniors organizations. [SASME]
(tłum: Społeczna Aktywizacja Seniorów poprzez Edukację Medialną) – innowacyjnego programu edukacyjnego dla organizacji seniorskich.

 

Chcemy z dumą powiedzieć, że Stowarzyszenie Manko - Głos Seniora jest głównym organizatorem projektu, w ramach którego powstaje Międzynarodowy Magazyn „Europejski Głos Seniora” i pierwsza ponadnarodowa edukacyjna gra planszowa dla osób 60+. Tym samym możemy pochwalić się, że staliśmy się liderem medialnej aktywizacji i edukacji osób 60+  na arenie międzynarodowej.

 

Wczoraj w Warszawie miała miejsce konferencja prasowa poświęcona projektowi SASME połączona z inauguracyjnym spotkaniem Seniorskiej Rady Eksperckiej. Celem konferencji była m.in. dyskusja nad projektem Europejskiego Głosu Seniora oraz Edukacyjnej Gry Planszowej 60+, którego ostateczny efekt dedykowany jest organizacjom działającym na rzecz seniorów (Gminne Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, domy seniora) w celu aktywizacji i edukacji tej grupy społecznej w lokalnym środowisku. Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pro-seniorskich, przedstawicieli administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów z sektora nauki oraz przedstawicieli mediów, którym leży na sercu poprawa jakości życia osób starszych.

 

Podczas inauguracyjnego spotkania ogłoszono start prac nad projektem "Europejskiego Głosu Seniora" oraz Gry Edukacyjnej 60+. W tym celu zaproszono do współtworzenia programu polskie organizacje pozarządowe, media oraz aktywistów i edukatorów społecznych.  

 

Program SASME, który wdrażamy jako innowacyjną metodę aktywizacji seniorów dla  organizacji pozarządowych zakłada edukację w zakresie zdrowia, prawa, ekonomii, bezpieczeństwa i mediów. Program obejmuje wykorzystanie takich narzędzi jak: program szkoleniowy i podręcznik dla organizacji seniorskich, edukacyjną grę planszową, Ogólnopolską/Europejską Kartę Seniora, Magazyn Europejski Głos Seniora.     

 

W trakcie realizacji projektu program SASME zostanie pilotażowo wdrożony przez cztery organizacje partnerskie z Polski, Rumunii, Niemiec i Litwy. Program będzie promowany wśród innych organizacji seniorskich, w celu jego upowszechniania.

Zobacz również