Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Certyfikaty "Profesjonalny Uniwersytet III Wieku" wręczone!

Wczoraj 25.11 odbyła się Ogólnopolska Konferencja EDUKACJA I AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH – NOWE WYZWANIA, na której wręczono Certyfikaty – Profesjonalny Uniwersytet III Wieku. W konferencji uczestniczyła Ogólnopolska Karta Seniora oraz Głos Seniora.

Konferencja została zorganizowana przez Federację Uniwersytetów III Wieku przy wsparciu środków z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Ceremonię uświetnili:  przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan poseł na Sejm RP,  Stefan Kołucki, dyr. Departamentu Polityki Senioralnej, Koordynator UTW UR Kraków, profesor Kazimierz Wiech, a także  Wiesława Borczyk- prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW - organizator konferencji. Certyfikaty otrzymali m.in. prezes UTW Świętochłowice, Krystyna Rawska, prezes UTW Mielec, Feliks Czop, a przedstawiciele UTW z Andrychowa, Zawiercia, Gliwic, Limanowej i Leszna. Wszyscy uczestnicy dzięki wolontariuszkom Głos Seniora m.in. Janina Czaja mogli także wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora! Gratulujemy! 

Zobacz również