Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

„Bo radość jest w nas” po raz trzeci

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza do udziału w III Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas”, który odbędzie się 9 października 2016 r.

Przegląd adresowany jest do seniorów działających w klubach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz w innych środowiskach senioralnych na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Zapraszamy zarówno zespoły artystyczne, jak i wykonawców indywidualnych pragnących zaprezentować swoją pracę artystyczną.

 

Powodzenie dwóch poprzednich Przeglądów, podczas których zaprezentowało się kilkuset seniorskich artystów, pokazuje ich ogromne i piękne zaangażowanie w amatorski ruch artystyczny. Jesteśmy pewni, że idea: „Marzenia nie przechodzą na emeryturę” znajdzie w pełni swoje miejsce podczas III Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas”.

Zgłoszenia chórów, zespołów, solistów należy nadsyłać pod adres: [email protected] do 22 września.

Więcej informacji: www.mdkstalowawola.pl

Zobacz również