Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

"Bezpieczny i Aktywny Senior"

Drodzy Seniorzy pod patronatem Głosu Seniora w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbywa się konferencja inaugurująca kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”.

Organizatorem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem konferencji jest zapoczątkowanie zakrojonej na szeroką skalę akcji informacyjnej, której zadaniem jest uświadomienie społeczeństwu wszelkich możliwości w zakresie bezpieczeństwa i aktywizacji osób starszych. Kampania będzie składać się z kilku etapów, m.in.: w pierwszym etapie tematem przewodnim będą wszelkie kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy i zaniedbania wobec seniorów oraz skupienie się na możliwościach zapewnienia bezpiecznego miejsca osobom starszym. W dalszej części organizatorzy zaprezentują ewentualne zmiany jakie zostaną wprowadzone wieloletnim programem Ministerstwa – „Senior+” na lata 2015-2020. Głos Seniora i Ogólnopolska Karta Seniora melduje się na miejscu! 

Zobacz również