Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

"Bezpieczny i Aktywny Senior"

Drodzy Seniorzy, pod patronatem Głosu Seniora, już jutro o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się konferencja inaugurująca kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”.

Organizatorem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem konferencji jest zapoczątkowanie zakrojonej na szeroką skalę akcji informacyjnej, której zadaniem jest uświadomienie społeczeństwu wszelkich możliwości w zakresie bezpieczeństwa i aktywizacji osób starszych. Kampania będzie składać się z kilku etapów, m.in.: w pierwszym etapie tematem przewodnim będą wszelkie kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy i zaniedbania wobec seniorów oraz skupienie się na możliwościach zapewnienia bezpiecznego miejsca osobom starszym. W dalszej części organizatorzy zaprezentują ewentualne zmiany jakie zostaną wprowadzone wieloletnim programem Ministerstwa – „Senior+” na lata 2015-2020.

W ramach konferencji przewidziano wykłady, wśród prelegentów wystąpią:

  • prof. Małgorzata Halicka – reprezentująca Radę do spraw polityki senioralnej
  • dr Anna Szafranek, Uniwersytet w Białymstoku;
  • Małgorzata Cieloch -  Rzecznik Prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • dr Agnieszka Muzyk - Zastępca Prezydenta Miasta Łomży;
  • Agnieszka Kurach - Dyrektor Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Błoniu.

Głos Seniora i Ogólnopolska Karta Seniora jako uczestnik konferencji gorąco zaprasza wszystkich zainteresowanych!  

Zobacz również