Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Będą badać jak mieszkają seniorzy

Warszawska Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver realizuje projekt pt. „Nie ma to jak w domu – bezpiecznie mieszkanie seniora”, dotowany w ramach rządowego programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS). Tak jak zawsze, w przypadku działań fundacji, beneficjentami projektu będą osoby w wieku 60+. W ramach projektu Fundacja chce zbadać warunki mieszkaniowe warszawskich seniorów (150 osób).

Fundacja Go Silver przeprowadziła do tej pory szereg działań w dziedzinie rozwoju osobistego i sprawności fizycznej osób w wieku 60+, dotowanych m.in. przez FIO i ASOS.

W związku z brakiem opracowań na temat jakości życia seniorów w ich miejscu zamieszkania, dotyczących nie tylko mieszkań, ale także całej infrastruktury tj. korytarzy i klatek schodowych, jak i otoczenia budynków mieszkalnych, Fundacja Go Silver postanowiła zająć się tematem. W oparciu o ministerialne środki i w partnerstwie z SGGW będzie realizować projekt, którego celem  jest zbadanie warunków mieszkaniowych osób starszych oraz pomoc w dostosowaniu mieszkań seniorów do ich potrzeb. Badaniami, w wyniku których powstanie raport skierowany do instytucji działających na rzecz seniorów, zostaną objęci mieszkańcy pięciu warszawskich dzielnic. Do poprawy warunków mieszkaniowych, na przykład zaplanowania unowocześnienia mieszkania oraz przystosowania go do potrzeb osoby nie tak sprawnej ruchowo jak we wcześniejszych latach, zostaną zaangażowani architekci. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne konsultacje architektoniczne oraz odbędą się prelekcje ze specjalistami na temat aranżacji wnętrz i dostosowywania mieszkań do potrzeb osób starszych.

W przyszłości Fundacja Go Silver chce kontynuować projekt oraz we współpracy z prywatnymi podmiotami, na zasadzie CSR, wykonywać remonty mieszkań dla najbardziej potrzebujących seniorów. Działania te pozwoliłby poszerzyć zakres oddziaływania projektu i dać szansę na poprawę warunków mieszkaniowych osobom, których nie stać na remont.

Projekt w swoich założeniach ma nie tylko doraźnie pomóc seniorom w usprawnieniu
im funkcjonowania w ich własnym M, lecz także poprzez przeprowadzone badania, których wynikiem będzie ogólnodostępny raport - wypracować standardy według, których można będzie działać
w przyszłości.   

Fundacja Go Silver zaprasza do współpracy wszystkie zainteresowane osoby, szczególnie seniorów oraz instytucje i organizacje. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Pani Aleksandra Wołocznik (tel. 662 300 722, e-mail: [email protected]).

Fundacja Go Silver wraz Głosem Seniora apeluje do naszych Drogich Seniorów o poświęcenie chwili na wypełnienie ankiety, która pomoże w opracowaniu raportu o sytuacji mieszkaniowej polskich Seniorów.

LINK DO ANKIETY: https://goo.gl/forms/Gauhylk19SS0haiu2