Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Ambasadorzy Głosu Seniora na Łódzkich Senioraliach

26.05 w Łodzi odbędzie się Gala Finałowa Konkursu Drzewo Pokoleń

Głos Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora objęli patronat nad odbywającymi się w Łodzi "Łódzkimi Senioraliami" oraz Galą Finałową Konkursu Drzewo Pokoleń organizowanymi przez Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego.

Konkurs ma na celu uhonorowanie i promowanie inicjatyw poświęconych zdrowemu starzeniu się oraz integracji międzypokoleniowej. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonienie w głosowaniu internetowym, stateczne wyniki konkursu poznamy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Gala połączona z koncertem Ewy Bem będzie zwieńczeniem dwóch tygodni wydarzeń w ramach "VI Łódzkich Senioraliów", których celem było zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

Zobacz również