Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

10. rocznica powstania Rembertowskiej Akademii Seniora

Redakcja Głosu Seniora brała udział w uroczystości z okazji 10. rocznicy powstania Rembertowskiej Akademii Seniora.

Uroczystości z okazji 10. rocznicy powstania Rembertowskiej Akademii Seniora miała miejsce w Sali Widowiskowo-Konferencyjnej Akademii Sztuki Wojennej. Podczas obchodów zaproszeni goście uczestniczyli w prezentacji dotychczasowej działalności RAS, a następnie wysłuchali koncertu piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu Agnieszki Wojakowskiej i orkiestry Sinfonia Nova. Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali jubileuszowym tortem.

Rembertowska Akademia Seniora powstała w 2007 roku. Tworzona jest przez osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, a jej głównym celem jest poprawa jakości życia osób starszych dzięki dawaniu możliwości pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań seniorów. Akademia organizuje serie zajęć, wykładów, wycieczek oraz wyjść do ośrodków kultury, które są szansą na dalszy rozwój i przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów w lokalnych środowiskach.


Redakcja Głosu Seniora serdecznie dziękuje za zaproszenie i gratuluje tak znakomitej uroczystości.

Zobacz również