• 22 lipca 2024 16:39

Włączajmy wszystkich w aktywizację – solidarność w zdrowiu!​

lip 5, 2024

Włączajmy wszystkich w aktywizację - solidarność w zdrowiu!

4 lipca, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica, w Sali Okrągłego Stołu w Warszawie, pod patronatem medialnym Głosu Seniora odbyła się organizowana przez Medyczną Rację Stanu i Federację Stowarzyszeń AMAZONKI debata ekspercka Solidarność w zdrowiu w ramach kampanii “Siła kobiet. Zdrowie kobiety to bezpieczeństwo całej rodziny”. Debatę Patronatem Honorowym objęła Wicemarszałek Sejmu RP Monika Wielichowska.

Musimy zacząć inaczej mentalnie podchodzić do procesu starzenia się. Fundamentem zbudowania polityki senioralnej jest solidarność międzypokoleniowa oraz inwestowanie w srebrną gospodarkę

W ramach deinstytucjonalizacji i odciążenia instytucjonalnej opieki długoterminowej musimy skuteczniej aktywizować seniorów dzięki czemu wydłużymy ich okres sprawności - włączajmy wszystkich w aktywizację. Musimy włączyć w aktywizację wszystkie instytucje: rodziny, sąsiadów, pracodawców, organizacje samorządowe, szkoły, uczelnie czy nawet spółdzielnie mieszkaniowe.

Jacy eksperci wzięli udział w debacie solidarność w zdrowiu?

Oprócz Minister ds. polityki senioralnej i prezesa w debacie udział wzięli:
prof. Alicja Chybicka, Sejmowa Komisja Zdrowia, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Senioralnej
prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM
prof. Ewa Barcz, Kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydział Medyczny. Collegium Medicum, UKSW. Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
prof. Wiesław Jędrzejczak, przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka, PAN.
dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Dyrektor Marzanna Bieńkowska, Biuro Rzecznik Praw Pacjenta
Marta Pawłowska, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego
dr Elwira Góraj, konsultant województwa mazowieckiego ds. medycyny paliatywnej, kierownik. Oddziału Medycyny Paliatywnej NIO-PIB
prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii.
dr Janusz Meder, NIO-PIB, prezes PUO
Iga Rawicka, prezes Fundacji EuropaColon Polska
prof. Konrad Rejdak, prezes Polskie Towarzystwo Neurologiczne
prof. Bolesław Samoliński, Współtwórca polityki senioralnej, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego Środowiskowego WUM, członek zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP.

W wydarzeniu wzięli także udział: Mecenas Michał Modro wiceprzewodniczący Rady ds. polityki senioralnej przy Pani Minister Marzena Okła-Drewnowicz oraz nasi ambasadorowie: Wojciech Kałkusiński, Jagoda Bogusiewicz i Monika Lewak.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość zabrania głosu podczas tej ważnej debaty. Solidarni z Seniorami – razem damy radę!

Gdzie odbyła się debata solidarność w zdrowiu?