• 22 lipca 2024 17:04

Partycypacja Społeczna w Bydgoskim Centrum NGO

cze 27, 2024 #Senior, #seniorzy, #Wydarzenia

Dzięki uprzejmości Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w sali konferencyjnej przy ul. Gdańskiej 5 spotkali się delegaci Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Zebranie rozpoczęło się występem artystycznym słuchaczek Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy: Krystyny Lepak i Grażyny Jabłońskiej.

Po wysłuchaniu wesołych, rytmicznych piosenek głos zabrali:

  • dr Przemysław Biegasiński – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
  • dr Marcin Zajączkowski – nowo powołany pełnomocnik ds. polityki senioralnej.

Mówili o nowych programach, które obecnie są w fazie wdrażania, np. bony senioralne, teleopieka, telemedycyna czy pomoc sąsiedzka. Z uwagi na duże zainteresowanie szczegółami ustalono, że w niedalekiej przyszłości będą one poddawane kolejnym dyskusjom.

O partycypacji społecznej

Wykład i warsztaty dotyczące partycypacji społecznej i obywatelskiej przeprowadził Damian Dubina z Poznania. Spotkanie zostało ocenione przez uczestników jako merytoryczne, potrzebne i wspomagające działania delegatów. Takie samo zdanie wyraziła obecna wiceprzewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Ewa Woźniak. Podziękowała również Bożenie Sałacińskiej, przewodniczącej Kujawsko-Pomorskiej Delegatury OPS, za organizację spotkania, podejmowane inicjatywy i działania na rzecz seniorów województwa kujawsko-pomorskiego.