• 22 lipca 2024 16:58

Kiedy 14 emerytura?

cze 26, 2024 #Senior, #seniorzy, #Wydarzenia

W kwietniu została wypłacona 13 emerytura, jednakże seniorzy wyczekują kolejnego świadczenia – 14 emerytury. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rząd dodatkowe pieniądze na pewno wpłyną na konta emerytów i rencistów. Kiedy w takim razie mogą spodziewać się przelewu?

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tegoroczna 14 emerytura zostanie wypłacona tuż po wakacjach – we wrześniu. Nie znamy jednak dokładnych dat, można natomiast spekulować, że pokryją się one z terminami przelewów z tytuły stałej emerytury, tj. 1, 5, 6, 10, 20 i 25 września.

Jaka będzie wysokość 14 emerytury?

W 2024 roku 14 emerytura ma wynieść maksymalnie 2650 zł brutto, co odpowiada około 2200 zł netto. Pełną kwotę tego świadczenia otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie wynosi do 2900 zł brutto. Dla osób z podstawowym świadczeniem w przedziale od 2900 do 5500 zł brutto wysokość dodatkowej emerytury zostanie pomniejszona według zasady „złotówka za złotówkę”. W praktyce emeryci z dochodem wynoszącym ponad 5500 zł brutto nie mogą dostać 14 emerytury, bo musi wynosić ona co najmniej 50 zł brutto.

Wniosek o 14 emeryturę – czy trzeba składać?

Wypłata 14 emerytury jest realizowana automatycznie, a więc bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Świadczenie zostanie przyznane uprawnionym osobom na podstawie informacji znajdujących się w systemie ZUS.

Komu przysługuje 14 emerytura?

Dodatkowe pieniądze z tytułu 14 emerytury otrzymują zarówno emeryci, jak i renciści. Z danych ZUS wynika, że w Polsce jest około 9 milionów takich osób. Wśród znajduje się 6,5 miliona emerytów, z kolei rencistów – ponad 2 miliony. Spośród nich około 850 tysięcy otrzymuje rentę z tytułu niezdolności do pracy, a 1,1 miliona osób pobiera rentę rodzinną. Wszystkie wymienione powyżej osoby mają prawo dostać we wrześniu tzw. czternastkę.

Jednakże 14 emerytura przysługuje osobom uprawnionym do jednego z określonych w ustawie długoterminowych świadczeń. Obejmuje ona: emerytury i renty w systemie powszechnym, ale również emerytury pomostowe, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także renty i renty socjalne. Aby jednak otrzymać czternastkę wypłata świadczenia głównego nie może zostać wcześniej zawieszona.