• 22 lipca 2024 17:00

PROJEKT USTAWY O ZASIŁKU POGRZEBOWYM

maj 24, 2024 #Senior, #seniorzy

10 maja 2024 roku w Rządowym Centrum Legislacji został złożony projekt w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że aktualna kwota obowiązuje od 13 lat i obecnie nie pokrywa ona nawet połowy wydatków związanych z pochówkiem.

Do tej pory w ramach zasiłku Polacy mogli dostać 4000 złotych, nie podlegał on również waloryzacji. Według nowej ustawy wzrośnie on do 7000 złotych, co w znaczącym stopniu pomoże bliskim zorganizować pogrzeb. Mimo wszystko Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje, że świadczenie wciąż może być niewystarczające zwłaszcza w przypadku uroczystości odbywających się w dużych miastach. Według szacunków w takich miejscach pogrzeb kosztuje w granicach 8–10 tys. złotych. Najdrożej jest w Warszawie Wrocławiu i Krakowie, z kolei najtaniej – w Rzeszowie, Gdańsku i Poznaniu. Jednakże w tej cenie nie zostały uwzględnione opłaty wynikające z rezerwacji miejsca na cmentarzu, organizacji uroczystości religijnej oraz stypy, a także zakupu pomnika.

Będzie waloryzacja

Oprócz podwyżki zasiłku możemy spodziewać się również waloryzacji. Ta będzie odbywać się co roku 1 marca przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujących w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość świadczenia będzie wypłacana w takiej wysokości, jaka obowiązywała w dniu śmierci danej osoby. Do 7000 tys. złotych został podniesiony także zasiłek pogrzebowy należny funkcjonariuszom oraz żołnierzom. Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Komu należy się zasiłek pogrzebowy?

Jako jednorazowe świadczenie zasiłek przysługuje komuś, kto pokrywa koszty związane z pogrzebem. Mowa więc nie tylko o członkach rodziny, lecz także o znajomych, pracodawcach, gminie czy kościele. Należy pamiętać, że wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci danej osoby. Składa się do w ZUS-ie po wypełnieniu formularzu Z-12.